Zīmējumu konkursa “Manas sapņu brilles” rezultāti

 

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem un viņu vecākiem, kas iesūtīja radošos darbus zīmējumu konkursam “Manas sapņu brilles”! Paldies jums, bērni, par iedvesmu sapņot!

Lielu paldies vēlamies teikt arī tiem konkursa dalībnieku skolotājiem, kas palīdzēja piedalīties konkursā un organizēja to savas skolas vai klases ietvaros.

Kopumā esam saņēmuši vairāk kā 400 brīnišķīgus zīmējumus no bērniem visā Latvijā. Izvērtējot iesniegto darbu  radošumu, oriģinalitāti un atbilstību konkursa nolikumam, esam noskaidrojuši konkursa uzvarētājus.

 

KONKURSA UZVARĒTĀJI:

 

1.vietā- Vincents Lipšāns, 5 gadi

 

2.vietā- Deivis Putniņš, 12 gadi

 

3.vietā- Zigis Mežinskis, 11 gadi

 

VEICINĀŠANAS BALVAS SAŅEM:

 

Evita Ozolniece, 9 gadi

 

Sanija Freiberga, 9 gadi


 

Filips Ivanovs, 11 gadi

 

Estere Vilciņa, 7 gadi

 

Marta Lāne, 9 gadi

 

Katrīna Dzērve-Tāluda, 10 gadi

 

Karīna Porcika, 12 gadi

 

Atgādinām, ka 1.vietas ieguvējs apbalvojumā saņem OptiO dāvanu karti 150€ vērtībā, kā arī viņa zīmējums tiks izmantots OptiO bērnu sociālās programmas vizuālajā noformējumā; 2. vietas ieguvējs saņem OptiO dāvanu karti 100€ vērtībā; 3. vietas ieguvējs saņem OptiO dāvanu karti 75€ vērtībā; vēl 7 interesantāko darbu autoriem veicināšanas balvas. 

Lai informētu par balvu saņemšanu, organizators sazināsies personiski ar tiem konkursa uzvarētājiem, kas iesniegto zīmējumu otrā pusē bija norādījuši kontaktinformāciju.

Pateicamies visiem dalībniekiem un uzvarētājiem un novēlam veiksmi jūsu sapņos un radošajās izpausmēs arī turpmāk! Tiekamies nākošajā konkursā! :)

 

Ģimenēm ar bērniem draudzīgākais optikas veikalu tīkls Latvijā “OptiO” organizē zīmēšanas konkursu bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

 

„Manas sapņu brilles”

 

Konkursa nolikums

 

Parādi savu radošumu un kļūsti par vizuālās idejas autoru 2019. gada OptiO sociālās atbildības programmai bērniem, kuras ietvaros bērniem tiek dāvinātas brilles 50 eiro vērtībā!

1. KONKURSA MĒRĶIS

OptiO optikas misija - būt viegli sasniedzamiem, nodrošinot kvalitatīvu redzes korekciju visiem, kam tā ir nepieciešama. OptiO vēlas pievērst īpašu uzmanību bērnu un jauniešu redzes aprūpei Latvijā, kā arī veicināt bērnos pozitīvas asociācijas ar brillēm un attīstīt radošumu! Skolas laikā acis tiek intensīvi noslogotas, un laicīga redzes defektu konstatācija un novēršana ir galvenais priekšnosacījums, lai nākotnē nerastos vēl lielākas problēmas. OptiO statistikas dati liecina, ka jau 25% skolas vecuma bērnu ir nepieciešamas brilles, turklāt šim skaitam ir tendence pieaugt. Svarīgi ir reaģēt laikā, un pievērst pašu bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanību redzes veselībai.

2. KONKURSA DALĪBNIEKI  

Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

3. KONKURSA ORGANIZATORS

SIA “OC VISION” optikas veikalu tīkls OptiO
Reģ.nr.: 40003105710
Juridiskā adrese- Elijas iela 17-4,  Rīga, LV-1050

4. KONKURSA NORISES LAIKS

Zīmējumus jāiesniedz laikā no 2019. gada 12. februāra līdz 2019. gada 17. martam.

5. KONKURSĀ VEICAMAIS UZDEVUMS UN NOTEIKUMI

5.1. Zīmējumā jābūt attēlotam personāžam brillēs.

5.2. Zīmējumā jāatspoguļo savu individuālo redzējumu par to, kādas izskatās autora sapņu brilles.

5.3. Zīmējuma otrā pusē jābūt norādītam darba autora vārdam, uzvārdam un vecumam.

5.4. Zīmējuma otrā pusē jābūt norādītiem arī vecāku vai aizbildņu vārdiem, uzvārdiem (vismaz vienam no vecākiem vai aizbildņiem).

5.5. Ja vecāki vai aizbildņi vēlas, lai godalgotas vietas saņemšanas gadījumā par to tiktu papildus informēti arī personīgi, tad zīmējuma otrā pusē jābūt norādītai arī vecāku vai aizbildņu kontaktinformācijai (vismaz vienam no vecākiem vai aizbildņiem)- mobilā telefona numuram un e-pasta adresei.

5.6. Visai augstāk minētajai informācijai jābūt norādītai latviešu valodā - skaidrā un salasāmā rokrakstā.

5.7. Katrs konkursa dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu radošo darbu.

6. DARBA FORMĀTS

6.1. Darbam jāietilpst A4 lapas formātā.

6.2. Darbs jāiesniedz nesalocītā formā.

7. DARBA IESNIEGŠANA

Radošos darbus konkursam var iesniegt līdz 2019. gada 17. martam (ieskaitot) sekojošos veidos:

7.1. Darbs jānogādā uz kādu no OptiO optikām visā Latvijā. Veikalu adreses pieejamas OptiO mājas lapā kontaktu sadaļā: https://optio.lv/lv/kontakti/

7.2. Darbs var tikt nosūtīts pa pastu uz adresi: SIA”OC VISION”, Elijas iela 17-4, Rīga, LV-1050, ar norādi- “OptiO zīmējumu konkursam.”

8. BALVU FONDS

8.1. Konkursa vērtēšanas rezultātā tiek izvēlēti 10 godalgoti autori, kas tiks apbalvoti:

  • 1. vieta - OptiO dāvanu karte 150€ vērtībā un zīmējums, norādot autora vārdu, uzvārdu un vecumu, tiks izmantots OptiO sociālās atbildības programmas reklāmas vizuālajā noformējumā 2019. gadā;
  • 2. vieta - OptiO dāvanu karte 100€ vērtībā;
  • 3. vieta - OptiO dāvanu karte 75€ vērtībā;
  • 7 veicināšanas balvas interesantāko zīmējumu autoriem.

8.2. Konkursā godalgotās personas savas balvas varēs saņemt sev tuvākajā OptiO veikalā līdz 2019. gada 31.maijam. Balvu var izņemt pats godalgotais, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai arī viņa vecāki, vai aizbildņi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

8.3. Dāvanu kartes, ko iegūst konkursā, netiek apmainītas pret naudu.

8.4. Godalgoto personu darbi, kā arī citu konkursa dalībnieku darbi, ko īpaši atzinīgi būs novērtējusi žūrija, var tikt publicēti OptiO Facebook lapā facebook.com/optiolv/ un mājas lapā www.optio.lv, kā arī izvietoti apskatei OC VISION biroja telpās Rīgā, Elijas ielā 17-4 un OptiO veikalos visā Latvijā, norādot autoru vārdu, uzvārdu un vecumu.

9. DARBU IZVĒRTĒŠANA UN REZULTĀTU PAZIŅOŠANA

9.1. Pēc darbu iesniegšanas no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 1. aprīlim žūrija izvērtēs iesniegtos darbus, vērtējot to radošumu, oriģinalitāti un to, vai iesūtītais darbs atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām.

9.2. Konkursā godalgotās personas tiks izziņotas 2019. gada 2. aprīlī OptiO mājas lapā www.optio.lv un OptiO Facebook lapā www.facebook.com/optiolv/

9.3. Līdz 2019. gada 7. aprīlim organizators sazināsies personīgi ar to godalgoto personu vecākiem vai aizbildņiem, kas iesniedzot darbu konkursā, būs norādījuši kontaktinformāciju (atbilstoši punktam 5.5.).

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ar konkursa nolikumu var iepazīties OptiO mājas lapā: optio.lv

10.2. Organizators patur tiesības mainīt noteikumus konkursa nolikumā, informējot par to OptiO mājas lapā: optio.lv bez iepriekšējas brīdināšanas.

10.3. Konkursā nedrīkst piedalīties SIA “OC VISION” darbinieku ģimenes locekļi, bērni. 

10.4. Zīmējumi, kas nav iesniegti norādītajā laikā, vietā, formā vai citā veidā neatbilst konkursa noteikumiem, netiek vērtēti un izvirzīti apbalvošanai.

10.5. Organizatoram ir tiesības publicēt un izmantot mārketinga nolūkos konkursa dalībnieku iesniegtos zīmējumus, norādot arī autoru vārdu, uzvārdu un vecumu.

10.6. Organizators nav atbildīgs par konkursa dalībnieku personiskajiem izdevumiem, kas saistīti ar dalību konkursā.

10.7. Piedaloties konkursā, dalībnieki un viņu vecāki vai aizbildņi piekrīt, ka uzvaras gadījumā (saņemot kādu no godalgotajām vietām) apbalvošanas ceremonijā var notikt viņu fotografēšana un/vai filmēšana un šie materiāli var tikt publicēti un izmantoti mārketinga nolūkos.

10.8. Piedaloties konkursā, dalībnieki un viņu vecāki vai aizbildņi piekrīt tam, ka viņu iesniegtie zīmējumi, norādot arī autora vārdu, uzvārdu un vecumu, var tikt publicēti un izmantoti mārketinga nolūkos.

10.9. Piedaloties konkursā un norādot savu kontaktinformāciju (punkts 5.5.) dalībnieki un viņu vecāki vai aizbildņi piekrīt, ka godalgotas vietas saņemšanas gadījumā organizators sazinās uz šo kontaktinformāciju, lai informētu par balvas saņemšanu.

10.10. Konkursā iesniegtie zīmējumi paliek organizatora īpašumā.

 

PAPILDINFORMĀCIJA

 

Gita Sauka

Konkursa koordinatore:

Mob. tel.:+371 28326828

e-pasts: gita.sauka@onecom-latvia.com