Lai rūpētos par sevi, vēlams reizi gadā regulāri pārbaudīt redzi, pat tad, ja šķiet, ka redze ir laba.

Redzes aprūpes speciālists – acu ārsts vai optometrists –pārbaudē veic gan redzes funkcionālos izmeklējumus, gan acu slimību skrīningu. Ja nepieciešama redzes korekcija, speciālists izraksta brilles vai kontaktlēcas, atsevišķos gadījumos iespējams pielāgot arī citus optiskos palīglīdzekļus. Tāpat tiek sniegtas konsultācijas par redzes higiēnu, darba režīmu un darba vietas iekārtošanu. Nepieciešamības gadījumā iespējams sastādīt acu treniņu programmu un veikt redzes vingrinājumus. Regulāri pārbaudot redzi vienā optikas veikalā, ir ērti sekot līdzi redzes dinamikai.

Bērniem valsts obligātās redzes pārbaudes ir jāveic viena, trīs un septiņu gadu vecumā, bet pieaugušajiem cilvēkiem, kam ir redzes slodze, obligāta ir redzes pārbaude ne retāk, kā reizi trijos gados. Speciālisti tomēr visiem iesaka redzi pārbaudīt katru gadu, bet kontaktlēcu lietotājiem vismaz divas reizes gadā.