Cenrādis

Pilna redzes pārbaude 26.00 €
Pilna redzes pārbaude, pasūtot brilles 12.00 €
Pilna redzes pārbaude, ar kontaklēcu piemeklēšanu 35.00 €
Pilna redzes pārbaude, ar kontaktlēcu piemeklēšanu, pasūtot brilles 26.00 €
Redzes pārbaude, sociālās programmas ietvaros, pasūtot brilles 20.00 €
 
Specializēta redzes pārbaude* 35.00 €
Specializēta redzes pārbaude, pasūtot brilles 26.00 €
Specializēta redzes pārbaude, ar kontaktlēcu piemeklēšanu 40.00 €
Specializēta redzes pārbaude, ar kontaktlēcu piemeklēšanu, pasūtot brilles 35.00 €
 
Vājredzīgo redzes izmeklēšana vai redzes terapija, vai prizmatiskā korekcija 35.00 €
 
Redzes skrīnings 5.00 €
Acs spiediena mērijums 5.00 €
Briļļu receptes precizēšana, pasūtot brilles 5.00 €
 
Atkārtota kontaktlēcu vizīte 1 mēneša laikā 7.00 €
Atkārtota kontaktlēcu vizīte 12 mēnešu laikā 15.00 €
Atkārtota redzes pārbaude 6 mēnešu laikā 10.00 €

 

* Specializēta redzes pārbaude sevī ietver vismaz vienu (vai vairākus) pamatoti izvēlētu papildizmeklējumu vai oftalmologa konsultāciju.