Lietošanas instrukcijas

ŠĪ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA SATUR SVARĪGU INFORMĀCIJU PAR PRODUKTA IZMANTOŠANU, KĀ ARĪ DROŠĪBAS INFORMĀCIJU.

⇩ Lejupielādēt briļļu lietošanas instrukciju