Visiem tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt darbavides faktori vai īpašie darba apstākļi, jāveic obligātās veselības pārbaudes.

 

Periodiskas redzes pārbaudes ir obligātas cilvēkiem, kuri darbā cieš no paaugstināta redzes sasprindzinājuma, strādā ar datoru vai displejiem, veic darbu augstumā (vairāk nekā 1,5 m virs zemes), veic stropēšanas darbus, vada automašīnu u.tml. Ministru kabineta noteikumi Nr.219 reglamentē, cik bieži katras profesijas pārstāvim veselība ir jāpārbauda, bet ir pieļaujamas papildu pārbaudes, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. Ja ir nepieciešama optiskā redzes korekcija, tad speciālists izraksta arī briļļu recepti un iesaka piemērotāko korekcijas veidu.

 

Darbiniekiem, kam ir saspringts darbs ar acīm vai darbs ar datoru vismaz 2 stundas dienā, profilaktiskās acu pārbaudes iesaka veikt katru gadu. Pārbaudē optometrists vai oftalmologs izmeklē acu un redzes stāvokli, sniedz rekomendācijas tā uzlabošanai, uzraksta konsultanta slēdzienu par redzes stāvokļa atbilstību veicamajam darbam un nepieciešamības gadījumā izraksta brilles vai kontaktlēcas darbam ar datoru. Darba devējam saskaņā ar Darba aizsardzības likumu ir pienākums nodrošināt šo korekcijas līdzekļu iegādi.


Dalies ar šo: